Κοπή κλαδιών, απομάκρυνση περιφράξεων και αρδευτικών δικτύων στο Δήμο Πλατανιά

 Κοπή κλαδιών, απομάκρυνση περιφράξεων και αρδευτικών δικτύων στο Δήμο Πλατανιά

Ο Δήμος Πλατανιά ενημερώνει τους Δημότες του, ότι πρέπει να προβούν άμεσα
(εντός 10 ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος) στην κοπή των κλαδιών που
εμποδίζουν την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων και στην απομάκρυνση των
περιφράξεων, των αρδευτικών δικτύων, δικτύων μόνιμης στρώσης , που βρίσκονται
στην τάφρο ή στο έρεισμα των οδών και γενικότερα ό,τι βρίσκεται σε κοινόχρηστο
χώρο, κατά μήκος των δημοτικών και αγροτικών οδών.
Διαφορετικά ο Δήμος Πλατανιά ως αρμόδια Αρχή για τη συντήρηση του δημοτικού
και αγροτικού δικτύου, κατά την διάρκεια εκτέλεσης εργασιών καθαρισμού, θα
προχωρά στην κοπή των κλαδιών και στην απομάκρυνση αντικειμένων που
εμποδίζουν, χωρίς άλλη ειδοποίηση και αποζημίωση για τυχόν βλάβες και δύναται να
καταλογίσει τη δαπάνη κοπής και απομάκρυνσης των κλαδιών, σε βάρος των
ιδιοκτητών. Τα παραπάνω μπορούν να εκτελούν και οι πρόεδροι των Κοινοτήτων,
καθώς και οι ανάδοχοι Υπηρεσιών του Δήμου.
Τέλος, γίνεται γνωστό στους παρόδιους ιδιοκτήτες, ότι η υποχρέωση της επιμέλειας
της κοπή κλαδιών και η απομάκρυνση των περιφράξεων, αρδευτικών δικτύων κλπ
από τις τάφρους των δρόμων, τους βαρύνει διαρκώς και ότι η διατάραξη της
ασφάλειας των συγκοινωνιών στους δρόμους και στις πλατείες τιμωρείται με διοικητικό
πρόστιμο τετρακοσίων (400,00) ευρώ, κατά τα άρθρα 47 & 48 του Κ.Ο.Κ., καθώς και
κατά το άρθρο 290 Π.Κ., ακόμη κι αν τελέστηκε από αμέλεια.

Αντρέας Σολανάκης

https://seliniotikespinelies.gr/

Δείτε επίσης

Pin It on Pinterest