Κάλυψη (30) θέσεων εργασίας και στους εποπτευόμενους φορείς του Δήμου Πλατανιά μέσω του νέου προγράμματος κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ.

 Κάλυψη (30) θέσεων εργασίας και στους εποπτευόμενους φορείς του Δήμου Πλατανιά μέσω του νέου προγράμματος κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ.

Από τον Δήμο Πλατανιά γνωστοποιείται ότι ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το νέο
πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας, 8μηνης διάρκειας για 25.000 ανέργους. Το πρόγραμμα
απευθύνεται στους εγγεγραμμένους ανέργους στο Μητρώο του ΟΑΕΔ,  που πληρούν τις ειδικότερες
προϋποθέσεις συμμετοχής που αναφέρονται στη σχετική πρόσκληση του ΟΑΕΔ.
Στο Δήμο Πλατανιά καθώς και στους εποπτευόμενους φορείς του Δήμου (ΝΠΔΔ, ΚΕΔΗΠ,
ΔΕΥΑΒΑ), θα καλυφθούν συνολικά τριάντα (30) θέσεις εργασίας διαφόρων κλάδων/ειδικοτήτων.
Ειδικότερα, οι θέσεις που προκηρύσσονται για το Δήμο Πλατανιά και τους εποπτευόμενους
φορείς του, κατανέμονται ως παρακάτω:
 Οκτώ (8) θέσεις Π.Ε. (Οικονομικού, Διοικητικού-Οικονομικού, Αρχιτεκτόνων,
Μηχανολόγων-Μηχανικών, Γεωπόνων, Κοινωνικών Λειτουργών, Φυσικής Αγωγής).
 Έντεκα (11) θέσεις Τ.Ε. (Διοικητικού-Οικονομικού, Διοικητικού-Λογιστικού, Δομικών
Έργων, Πληροφορικής, Κοινωνικών Λειτουργών, Βρεφονηπιοκόμων)
 Επτά (7) θέσεις Δ.Ε. (Λογιστικού, Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων, Κλητήρων/Οδηγών Β΄
κατηγορίας, υδραυλικών)
 Τέσσερις (4) θέσεις Υ.Ε. (Εργατών, Βοηθητικών Εργασιών Καθαριότητας,
ελαιοχρωματιστών ή Γενικών Καθηκόντων0
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 18 Μαρτίου 2022.
Η υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους γίνεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του
Δημοσίου gov.gr ( https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-
parokhes/programmata-koinophelous-kharaktera ).
Επίσης μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση και στον διαδικτυακό τόπο του
ΟΑΕΔ  www.oaed.gr , χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Αντρέας Σολανάκης

https://seliniotikespinelies.gr/

Δείτε επίσης

Pin It on Pinterest