Η Π.Ε. Χανίων: γνωστοποιεί ότι προκηρύσσονται γραπτές εξετάσεις Οδικού Μεταφορέα Επιβατών ή Εμπορευμάτων

 Η Π.Ε. Χανίων: γνωστοποιεί  ότι προκηρύσσονται γραπτές εξετάσεις Οδικού Μεταφορέα Επιβατών ή Εμπορευμάτων

Από την Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων γνωστοποιείται στους
ενδιαφερόμενους ότι προκηρύσσονται γραπτές εξετάσεις για την απόκτηση Πιστοποιητικού
Επαγγελματικής Επάρκειας Οδικού Μεταφορέα Επιβατών ή Εμπορευμάτων της περιόδου Ιουνίου 2021.
Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν στις 28 Ιουνίου 2021, ημέρα Δευτέρα, στην αίθουσα των σημάτων της
Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Χανίων στη οδό Νεροκούρου 30. Η ώρα έναρξης των εξετάσεων
είναι 10.00. Η διάρκεια των εξετάσεων για κάθε κατηγορία (Εθνικές, Διεθνείς) είναι δύο ώρες.
Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν:
Α. Όσοι υποψήφιοι έχουν συμπεριληφθεί στις καταστάσεις που έχουν κατατεθεί από τις οικείες ΣΕΚΑΜ
στην Υπηρεσία μας.
Β. Όσοι είναι κάτοχοι πτυχίων ή διπλωμάτων Ανώτατων ή Ανώτερων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της
Χώρας ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού και υποβάλλουν αίτηση στην υπηρεσία μας μέχρι τις 18
Ιουνίου 2021, ημέρα Παρασκευή, ημερομηνία υποβολής των οριστικών καταστάσεων.

Αντρέας Σολανάκης

https://seliniotikespinelies.gr/

Δείτε επίσης

Pin It on Pinterest