Έκδοση ψηφισμάτων Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά.

 Έκδοση ψηφισμάτων Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά.

Γίνεται γνωστό ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά στην από 22/03/2022 Τακτική Μεικτή
Συνεδρίαση, με ομοφωνία των συμμετεχόντων μελών του, προχώρησε στην έκδοση των δύο
κάτωθι ψηφισμάτων:
1ο ΨΗΦΙΣΜΑ
1. Σε συνέχεια της από 16/03/2022 επιστολής των Αγροτικών Συνεταιρισμών και Συλλόγων Ν.
Χανίων προς το ΥΠΑΑΤ, με την οποία εκφράζεται η αγωνία και η αγανάκτηση των παραγωγών λόγω
του αδιεξόδου στο οποίο έχουν περιέλθει μετά την εκτίναξη του κόστους παραγωγής των αγροτικών
προϊόντων και τη χρόνια αβεβαιότητα των τιμών των προϊόντων τους, το Δημοτικό Συμβούλιο
Πλατανιά εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή του στον δίκαιο αγώνα των αγροτών και
κτηνοτρόφων του Δήμου Πλατανιά αλλά και ολόκληρης της χώρας, οι οποίοι διεκδικούν το
αυτονόητο δικαίωμά τους να συνεχίσουν να παράγουν, ενάντια στον συνεχή καταιγισμό των
αυξήσεων του κόστους παραγωγής και παράλληλα στην χρόνια αβεβαιότητα των τιμών των
αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, οι οποίες δεν είναι ποτέ ανάλογες του παραγωγικού
κόστους.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά, δηλώνοντας την κάθετη αντίθεσή του με την περαιτέρω μείωση
των ΚΑΠ, συντάσσεται στο πλευρό των αγροτών και κτηνοτρόφων της χώρας στηρίζοντας τα δίκαια
αιτήματά τους, η υλοποίηση των οποίων θα τους εξασφαλίσει τη δυνατότητα να παραμείνουν στη γη
τους και να συνεχίσουν να παράγουν προς όφελος και της χώρας, σε ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες
τόσο για τους ίδιους όσο και για τους εργαζόμενους και τους αυτοαπασχολούμενους, που καθημερινά
δίνουν άνιση και σκληρή μάχη για την επιβίωσή τους
Επειδή κατά γενική ομολογία, ο πρωτογενής τομέας υφίσταται τη μεγαλύτερη κρίση των τελευταίων
ετών με ό,τι αυτό συνεπάγεται αφενός για την δυνατότητα παραμονής των αγροτοκτηνοτρόφων στις
εκμεταλλεύσεις τους ώστε να συνεχίσουν να παράγουν και αφετέρου για την διαμόρφωση των τιμών
των προϊόντων τους, οι οποίες δεδομένων των συνθηκών θα εκτοξευθούν πλήττοντας περαιτέρω τους
καταναλωτές και κατ’ επέκταση την ελληνική οικονομία, το ΥΠΑΑΤ οφείλει να προχωρήσει άμεσα σε
διαβούλευση με τα θεσμικά όργανα των παραγωγών, να αφουγκραστεί τα δίκαια αιτήματά τους και να
προχωρήσει σε ουσιαστικό διάλογο για την εξεύρεση μακροπρόθεσμων και βιώσιμων λύσεων που θα
στηρίξουν τον πρωτογενή τομέα.
Επίσης, να υπάρξει πλήρης ενημέρωση και διαβούλευση για τη νέα ΚΑΠ, ώστε να μην μειωθούν
ακόμα περισσότερο οι επιδοτήσεις που θα οδηγήσουν σε εγκατάλειψη καλλιεργειών και μείωση της
παραγωγής αγροτικών προϊόντων, να υπάρξουν προβλέψεις για την στήριξη της διατήρησης των
παραδοσιακών ελαιώνων καθώς και εξασφάλιση κατώτατων εγγυημένων τιμών που θα καλύπτουν το
κόστος παραγωγής.

Επειδή ο πρωτογενής τομέας, ο οποίος ως βασικός πυλώνας ανάπτυξης της χώρας, αποτελεί
διαχρονικά σημαντική πηγή εσόδων της ελληνικής οικονομίας με τεράστια σημασία στην
απασχόληση, τη μεταποίηση, τις εξαγωγές, τον τουρισμό και την κοινωνική συνοχή έχει υποστεί
αλλεπάλληλα πλήγματα, σήμερα περισσότερο από ποτέ καθίσταται αναγκαίος ο σχεδιασμός ενός
σοβαρού πλάνου ανάπτυξής του ώστε να αποτελέσει έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες
επανεκκίνησης της ελληνικής οικονομίας και αναβίωσης της υπαίθρου.
Το παρόν ψήφισμα να δημοσιευθεί στον Τοπικό Τύπο και να αποσταλεί στο γραφείο του κ.
Πρωθυπουργού, στους κ.κ. υπουργούς Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, στους
κ.κ. βουλευτές του νομού Χανίων, στον κ. Περιφερειάρχη Κρήτης και στον κ. Αντιπεριφερειάρχη
Χανίων.


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Αντώνιος Φραγκονικολάκης

Αντρέας Σολανάκης

https://seliniotikespinelies.gr/

Δείτε επίσης

Pin It on Pinterest