Εγκρίθηκε από το ΥΠΕΚΑ η Μελέτη Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ) για όλες τις Δ. Ενότητες, του Δήμου Πλατανιά”

 Εγκρίθηκε από το ΥΠΕΚΑ η Μελέτη Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ) για όλες τις Δ. Ενότητες, του Δήμου Πλατανιά”

Ο Δήμος Πλατανιά ανακοινώνει ότι εγκρίθηκε από το Υ.ΠΕ.Κ.Α. η ένταξη του, στο
Πρόγραμμα “ Εκπόνησης Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων” μετά από αίτημα του,
από τον Ιούλιο του 2020.
Για την ένταξη στο παραπάνω πρόγραμμα απαιτήθηκε η αποστολή επιπρόσθετα,
μιας πληθώρας γεοχωρικών και πολεοδομικών δεδομένων που ζητήθηκαν.
Ειδικότερα εγκρίθηκε η χρηματοδότηση Μελετών Τοπικών Πολεοδομικών
Σχεδίων (Τ.Π.Σ.) για όλες τις ενότητες του Δήμου (ΔΕ Βουκολιών,
Κολυμβαρίου, Πλατανιά, Μουσούρων), κατατάσσοντας μας στη πρώτη
κατηγορία των ενταγμένων Δήμων.
Η ένταξη των παραπάνω σχετικών μελετών, είναι καθοριστικής σημασίας για
τον Πολεοδομικό σχεδιασμό, την προστασία του Περιβάλλοντος και την ορθολογική
οργάνωση του χώρου με όρους βιωσιμότητας, καθώς αποσκοπεί στην επίλυση
χρόνιων προβλημάτων στη ριζική και αποτελεσματική αντιμετώπιση ειδικών ή
έκτακτων περιστάσεων, ιδίως στην αντιμετώπιση κρίσιμων χωρικών προβλημάτων,
στην προώθηση έργων και προγραμμάτων υπερτοπικής κλίμακας ή στρατηγικής
σημασίας, στα προγράμματα αστικής ανάπλασης ή περιβαλλοντικής προστασίας,
στην αντιμετώπιση σοβαρών συνεπειών από φυσικές καταστροφές, και στις
παρεμβάσεις στο πλαίσιο προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από την
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Το αίτημα μας, είχε τύχει και της ενεργής υποστήριξης,
από τον Βουλευτή κ. Μανούσο Βολουδάκη.
Ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης ανέφερε ότι‘’.. είναι
καθοριστικής σημασίας η ένταξη του συνόλου του Δήμου μας στα Τοπικά
Πολεοδομικά Σχέδια καθόσον θα αποτελέσουν καθοριστικό εργαλείο
ουσιαστικής οικιστικής ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος και
μάλιστα εκτιμώντας τις υφιστάμενες καταστάσεις και προτεραιότητες…’’
Κύριος των προγραμμάτων και μελετών είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, ενώ ο εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης της σύνταξης των Σχεδίων
είναι στο τέλος του 2025.

Αντρέας Σολανάκης

https://seliniotikespinelies.gr/

Δείτε επίσης

Pin It on Pinterest