Δήμος Καντάνου Σελίνου :Από χθές, 19-07-2021 έως και τις 03 /08/ 2021 έχει ξεκινήσει η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»

 Δήμος Καντάνου Σελίνου :Από χθές, 19-07-2021 έως  και τις  03 /08/ 2021 έχει ξεκινήσει  η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»

Από χθές, 19-07-2021 έως και τις 03 /08/ 2021 θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για το σχολικό έτος 2021-2022 που αφορά στους παιδικούς σταθμούς καθώς και στα ΚΔΑΠ & ΚΔΑΠ ΜΕΑ.Η παρούσα πρόσκληση δεν αφορά δημοσίους υπαλλήλους .

H πρόσκληση δημ. Υπαλλήλων θα ακολουθήσει στο επόμενο χρονικό διάστημα.Οι αιτούσες θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: -να έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή είναι Ομογενείς ή είναι αλλοδαπές από τρίτες χώρες και διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα. να είναι εργαζόμενες ή να είναι άνεργες –να έχουν συνολικό οικογενειακό εισόδημα, το φορολογικό έτος 2020, το οποίο δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, να υπερβαίνει το ποσό των 27.000€ έως δύο (2) παιδιά, 30.000€ για τρία (3) παιδιά, 33.000€ για τέσσερα (4) παιδιά, και τις 36.000€ από πέντε (5) παιδιά και άνω. Κριτήρια επιλογής είναι το ετήσιο συνολικό εισόδημα , η οικογενειακή κατάσταση, η κατάσταση απασχόλησης (εργασιακή )της αιτούσας .

Εκτός κριτηρίων είναι οι αιτούντες ΑΜΕΑ, των οποίων όλες οι αιτήσεις γίνονται δεκτές. Υποβολή «Αίτησης Συμμετοχής – Δήλωσης»Κάθε ενδιαφερόμενη για να συμμετάσχει στην παρούσα Δράση, πρέπει: -να μπεί στον ιστότοπο της ΕΕΤΑΑ www.eetaa.gr ή στο paidikoi.eetaa.gr Δράση “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής”ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2021 – 2022o (Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων )Είσοδος με διαπιστευτήρια taxis της αιτούσας (κωδικοί TAXIS ) o για να συμμετέχουν στο πρόγραμμα .Η διαπίστευση θα γίνεται αποκλειστικά με τους κωδικούς TAXISNET της αιτούσας μητέρας και όχι με τους κωδικούς του συζύγου/συντρόφου σύμφωνου συμβίωσης ή άλλου προσώπου.

Ο σύζυγος μπαίνει στην εφαρμογή στη επιλογή συναίνεση ετέρου μέλους (συζύγου/συντρόφου ) με διαπιστευτήρια taxis (εταίρου μέλους ) Η αιτούσα θα πρέπει να γνωρίζει τον προσωπικό της ΑΦΜ και ΑΜΚΑ, τον ΑΦΜ και ΑΜΚΑ του συζύγου/συντρόφου (όπου απαιτείται) καθώς και τον ΑΜΚΑ των παιδιών, για τα οποία θα υποβάλει την ηλεκτρονική αίτηση.— Να συμπληρώσει και να υποβάλει την Αίτηση Συμμετοχής – Δήλωση ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, σύμφωνα με τις οδηγίες, που είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ. (www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr).Η Αίτηση συμμετοχής ολοκληρώνεται και θεωρείται υποβληθείσα όταν επιλεγεί η οριστική υποβολή της αίτησης . Δικαιολογητικά ( μερικά από αυτά δύναται να αντληθούν αυτόματα )-Εκκαθαριστικό σημείωμα για το φορολογικό έτος 2020 -Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που να έχει εκδοθεί μετά την 31/12/2020 -Δικαιολογητικά απασχόλησης / ανεργίας -Για αιτούσες αλλοδαπές τρίτων χωρών πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και αντίγραφο της άδειας παραμονής ή της αίτησης ανανέωσης της .

Για βοήθεια των δικαιούχων του προγράμματος οι γονείς θα ενημερώνονται από τους παιδαγωγούς των παιδικών σταθμών και από το Δήμο: τηλ 2823340300 Ξανθουδάκη Ευτέρπη.

Η συμμετοχή όλων των υποψηφίων που είναι δικαιούχοι ΕΣΠΑ για όλους τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Καντάνου Σελίνου κρίνεται απαραίτητη καθώς είναι δωρεάν για τους γονείς και παράλληλα βοηθά στην κάλυψη λειτουργικών εξόδων προς όφελος πάντα των παιδιών του Δήμου μας. Από την Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Καντάνου-Σελίνου

Αντρέας Σολανάκης

https://seliniotikespinelies.gr/

Δείτε επίσης

Pin It on Pinterest