Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής της ΠΕ Χανίων με θέμα την ενημέρωση των μελισσοκόμων σχετικά με τους προσεκτικούς μελισσοκομικούς χειρισμούς, λόγω του καύσωνα

 Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής της ΠΕ Χανίων με θέμα την ενημέρωση των μελισσοκόμων σχετικά με τους προσεκτικούς μελισσοκομικούς χειρισμούς, λόγω του καύσωνα

Η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων
ενημερώνει τους μελισσοκόμους της περιοχής μας ότι λόγω των καιρικών συνθηκών των
τελευταίων ημερών και λόγω του καύσωνα, πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά
τους μελισσοκομικούς χειρισμούς.
Συγκεκριμένα και σύμφωνα με τη Έγκριση της νέας υπ. αριθ. 9/2021 Πυροσβεστικής
Διάταξης (ΦΕΚ 1923 Β/13-5-2021-αρθρο 11), επιτρέπεται το κάπνισμα σε νομίμως
εγκατεστημένες κυψέλες μελισσών (μελισσοκομεία), που εγκαθίστανται στις εκτάσεις και
τους χώρους του άρθρου 1 της παρούσας, από 1η Μαΐου έως και την 31η Οκτωβρίου
εκάστου έτους, σε ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας, σύμφωνα με τον εκδιδόμενο από
τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) Ημερήσιο Χάρτη πρόβλεψης
Κινδύνου πυρκαγιάς είναι 1 (χαμηλή) ή 2 (μέση), ή σε ημέρες που δεν υφίσταται δείκτης
επικινδυνότητας, όταν οι τοπικές καιρικές συνθήκες δεν ευνοούν έναρξη και ταχεία
εξάπλωσης πυρκαγιάς, εφόσον πληρούνται σωρευτικά τα κάτωθι προληπτικά και λοιπά
μέτρα και μέσα πυροπροστασίας:
α. Η διενέργεια καπνίσματος πραγματοποιείται κατά τις πρωινές ώρες μέχρι τη 10η πρωινή,
και αποφεύγεται, όταν οι τοπικές καιρικές συνθήκες ευνοούν έναρξη και ταχεία εξάπλωσης
πυρκαγιάς.
β. Γίνεται αποψίλωση της βλάστησης του χώρου εγκατάστασης των κυψελών και σε
απόσταση τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων γύρω από τις κυψέλες.
γ. Η ελάχιστη απόσταση του χώρου εγκατάστασης των κυψελών από τα δένδρα και
θάμνους είναι τουλάχιστον δέκα (10) μέτρα.
δ. Απαγορεύεται η εγκατάσταση κυψελών επάνω σε ελαστικά αυτοκινήτων.
ε. Αποφεύγεται, η επαφή της συσκευής καπνίσματος (καπνιστήρι) με παρεδάφια βλάστηση.
στ. Στις κυψέλες και σε εμφανές σημείο υφίσταται πινακίδα στην οποία αναγράφεται το
ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και το τηλέφωνο του ιδιοκτήτη.
ζ. Στον χώρο των κυψελών διατηρείται ικανή ποσότητα νερού (τουλάχιστον 200 λίτρα
νερού), ποτίστρες νερού ή γεωργικός ψεκαστήρας γεμάτος με νερό, εργαλεία, όπως
πτυοσκάπανα, και η ύπαρξη εδαφικού υλικού για χωματοκάλυψη/επιχωμάτωση εστιών
καύσης.
Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2821346525, 2821346562

Αντρέας Σολανάκης

https://seliniotikespinelies.gr/

Δείτε επίσης

Pin It on Pinterest