ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΚΓΡΗΤΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΩΝ ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ

 ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΚΓΡΗΤΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΩΝ ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ

Πραγματοποιήθηκε στις 15 Νοεμβρίου 2021, η Εκλογο – απολογιστική Γενική
Συνέλευση του Παγκρήτιου Συλλόγου Φίλων Μίκη Θεοδωράκη και εκλέχτηκε
το νέο Διοικητικό Συμβούλιό του.
Με τη Συνέλευση έκλεισε ένας ιστορικός κύκλος του Συλλόγου, που άνοιξε το
2005. Η πρωτοβουλία για την ίδρυσή του τότε αποδείχτηκε ιστορική και
φάνηκε από τα αποτελέσματα 16 χρόνια μετά. Η Συνέλευση απένειμε
ξεχωριστά τιμή στα ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου και σ’ όλα τα διατελέσαντα
μέλη των Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Γιώργος Αγοραστάκης στην εισήγησή του
επεσήμανε: «Ο Μίκης Θεοδωράκης με την απόφασή του να έχει εδώ την
αιώνια κατοικία του και να κλείσει το κύκλο της ζωής του δένοντάς την με την
ιστορία και τον πολιτισμό της Κρήτης, πρόσφερε ένα πολύ μεγάλο δώρο, έναν
άυλο θησαυρό στον τόπο μας και όλοι μας καλούμαστε να φανούμε αντάξιοί
του.
Σήμερα βρισκόμαστε στο επίκεντρο της προσοχής σ’ όλο τον κόσμο, καθ’ όσον
το όνομα Θεοδωράκης, αντιπροσωπεύει μια υψηλή αξία, αναγνωρισμένη
διεθνώς.
Η διαχείριση των θεμάτων «Θεοδωράκη» εις το εξής είναι άλλου επιπέδου
που ξεπερνά κατά πολύ τις δυνατότητες του Συλλόγου μας. Η ευθύνη περνά
άμεσα στους Φορείς των Χανίων και ειδικά στο Δήμο Χανίων και στην
Περιφέρεια Κρήτης οι οποίοι πρέπει στο εξής να ανταποκριθούν με πολύ
συγκεκριμένες και δεσμευτικές ενέργειες, μέσα σ’ ένα σφιχτό
χρονοδιάγραμμα».

2
Ο Πρόεδρος έθεσε επιτακτικά το ζήτημα της ολοκλήρωσης των πολιτιστικών
υποδομών που σχεδιάστηκαν πριν 15 χρόνια και που αφορούν ειδικά:
1/ Τη δημιουργία του «Μουσείου Μίκη & Γιάννη Θεοδωράκη» στο Γαλατά,
όπου βρίσκεται και ο τάφος του, θα αποτελέσει στο μέλλον το κεντρικό σημείο
αναφοράς για το Μίκη Θεοδωράκη. Για να μπορεί να λειτουργήσει σ’ αυτή τη
βάση, είναι απολύτως αναγκαία η ολική ανάκτηση του πατρικού οικοπέδου (2
στρεμ.), η δημιουργία άμεσης πρόσβασης και χώρου στάθμευσης, η
ολοκλήρωση των αναστηλώσεων και η δημιουργία του Μουσείου.
Επαναφέρω δηλ. την αρχική πρόταση.
2/ τη δημιουργία ενός ανοικτού Θεάτρου στους Αγίους Αποστόλους, το οποίο
να μπορεί αφενός να καλύψει τις ανάγκες της πόλης των Χανίων και των
επισκεπτών της περιοχής και αφετέρου να αποτελέσει ένα κέντρο πολιτισμού
με διεθνή εμβέλεια.
Τη Συνέλευση απασχόλησαν εκτενέστερα τα οργανωτικά θέματα, ιδιαίτερα το
θέμα της δημιουργίας ενός φορέα που θα διαχειριστεί τα «θέματα
Θεοδωράκη» στο μέλλον. Υπήρξαν πολλές τοποθετήσεις και προτάσεις από τα
μέλη γι’ αυτό το ζήτημα.
Ο Γ. Αγοραστάκης ως κληροδόχος του Μίκη Θεοδωράκη δεσμεύτηκε να δώσει
προς τους Τοπικούς και Περιφερειακούς Φορείς μια αναλυτική και
συγκεκριμένη πρόταση στο άμεσο μέλλον. Επεσήμανε όμως ότι «στην
μεταβατική περίοδο μέχρι τη δημιουργία του ζητούμενου Φορέα, είναι
απολύτως αναγκαία η συνεργασία του Δήμου Χανίων, της Περιφέρειας
Κρήτης, του Συλλόγου και όποιου άλλου φορέα κριθεί αναγκαίος, στη βάση
Προγραμματικής Σύμβασης για την διαχείριση των άμεσων θεμάτων, όπως
του Φεστιβάλ Μίκης Θεοδωράκης, της επιμέλειας και της λειτουργίας του
πατρικού στο Γαλατά, της υποδοχής και της ξενάγησης των επισκεπτών.
Η κατάσταση που διαμορφώνεται δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από το
Σύλλογο και από την εθελοντική προσφορά των μελών του, γι’ αυτό και πρέπει
οι φορείς τις Αυτοδιοίκησης, με τις ευθύνες και τις αρμοδιότητες που έχουν,
να πάρουν άμεσα τις αποφάσεις τους».
Στις αρχαιρεσίες για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή
που ακολούθησαν εκλέχτηκαν (κατ’ αλφαβητική σειρά)
Για το Διοικητικό Συμβούλιο:
1. Αγοραστάκης Γιώργος
2. Βερούλη Ελισάβετ
3. Καρέλα – Μακράκη Άννα
4. Λαϊνάκης Στέλιος

3

5. Πιταριδάκη Μαρία
6. Φραντζεσκάκης Ματθαίος
7. Χιωτάκη Ευαγγελία
Για την Εξελεγκτική Επιτροπή:
1. Γραμβουσάκη Δήμητρα
2. Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος
3. Σκαλιδάκης Στέλιος
Κατά την πρώτη σύγκλιση του Δ.Σ. (18-11-2021) εξελέγη το Προεδρείο.
Πρόεδρος: Γιώργος Αγοραστάκης
Γραμματέας: Μαρία Πιταριδάκη
Ταμίας: Ματθαίος Φραντζεσκάκης

Αντρέας Σολανάκης

https://seliniotikespinelies.gr/

Δείτε επίσης

Pin It on Pinterest