Ανακοινώνεται ότι ως ημερομηνία διενέργειας των εξετάσεων για την απόκτηση Βεβαίωσης επιτυχίας Βοηθού Φαρμακείου

 Ανακοινώνεται ότι ως ημερομηνία διενέργειας των εξετάσεων για την απόκτηση Βεβαίωσης επιτυχίας Βοηθού Φαρμακείου

Από την Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής
Ενότητας Χανίων:
Ανακοινώνεται ότι ως ημερομηνία διενέργειας των εξετάσεων για την
απόκτηση Βεβαίωσης επιτυχίας Βοηθού Φαρμακείου εξεταστικής περιόδου
Ιουνίου 2021, ορίζεται η 25 η Ιουνίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00π.μ.
στην Αθήνα, στο Τμήμα Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών
(Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου).
Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών, τα οποία πρέπει να
κατατεθούν στην Υπηρεσία μας, λήγει στις 11-06-2021.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται
στην Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ( Ηρώων Πολυτεχνείου
11 – ΧΑΝΙΑ τηλ. 28213 44213).
Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα
της Περιφέρειας ακολουθώντας τη διαδρομή www.crete.gov.gr
Ενημέρωση/Γραφείο Τύπου/Ανακοινώσεις.

Αντρέας Σολανάκης

https://seliniotikespinelies.gr/

Δείτε επίσης

Pin It on Pinterest