Αισιόδοξες πρωτοβουλίες νέων για το αύριο της ΚΡΗΤΗΣ.

 Αισιόδοξες πρωτοβουλίες νέων για το αύριο της ΚΡΗΤΗΣ.

Ο Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός, Startup Greece στο πλαίσιο των δράσεων του, και με
γνώμονα την συνεισφορά στην ανάπτυξη και την προσφορά ίσων ευκαιριών στην Κοινωνία της
Αρκαδίας, τους τελευταίους τρεις μήνες εφαρμόζοντας το στρατηγικό του πλάνο προχώρησε,
μεταξύ άλλων, στη συμμετοχή/συγγραφή Ευρωπαϊκών Έργων σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα
που δίνουν έμφαση στην συμμετοχικότητα των πολιτών στα κοινά, στην ενίσχυση της
επιχειρηματικότητας στους νέους και στους ενήλικες, στην τεχνολογική μετάβαση και στην
Πράσινη Ανάπτυξη.
Ο φορέας εξασφάλισε την συμμετοχή του σε περισσότερες από 36 υποβολές προτάσεων
έργων, είτε ως μέλος κοινοπραξίας εταίρων, είτε ως επικεφαλής εταίρος σε κοινοπραξίες
οργανισμών. Στις κοινοπραξίες συμμετέχουν φορείς, δήμοι από 14 χώρες κράτη μέλη της
Ευρωπαϊκης Ένωσης καθώς και φορείς από 2 χώρες εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το
ποσό χρηματοδότησης να ξεπερνά το 1 εκατομμύριο Ευρώ.
Οι ενδεικτικές θεματικές των προτάσεων είναι:
● Δημιουργία και λειτουργία ψηφιακού οικοσυστήματος επιχειρηματικότητας για τους νέους
● Δημιουργία και λειτουργία εφαρμογής για ενήλικες με σκοπο την βιωσιμότητα στον χώρο
των τροφίμων
● Διεξαγωγή εργαστηρίων με σκοπό την κατάρτιση των νέων στους στόχους της ΕΕ για
την Νεολαία.
Οι προτάσεις έργων κατατέθηκαν από τον φορέα στις αρμόδιες εθνικές αρχές χρηματοδότησης
των επικεφαλή εταίρων, καθώς και στα ευρωπαϊκα κέντρα χρηματοδότησης.
Πέρα από την συμμετοχή του σε υποβολές προτάσεων ο φορέας έχει ήδη εξασφαλίσει την
συμμετοχή του σε 7 έργα.
Επίσης, ο Φορέας υλοποιεί τη δράση European Startup Universe, υπό την αιγίδα του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Επιτροπής Περιφερειών, στην
οποία συμμετέχουν 1500+ ιδρυτές νεοφυών επιχειρήσεων από 8 χώρες, παίρνοντας πρόσβαση
σε ευκαιρίες εκπαίδευσης, δικτύωσης και χρηματοδότησης. Τον Μάιο θα πραγματοποιηθεί το
συνέδριο της δράσης στην Κρήτη.
Ιδιαίτερα τιμητική ήταν η απονομή του τίτλου του Πρέσβη του Φόρουμ της Μεσογείου που
διοργανώθηκε από τη Γαλλική Προεδρία και την Ένωσης Μεσογειακών χωρών, στη Μασσαλία,
στον εκπρόσωπο του οργανισμού Θάνο Παράσχο.

Το στρατηγικό πλάνο, εκπονήθηκε και υλοποιήθηκε από τα νέα σε ηλικία μέλη, έχοντας σαν
βάση την πρόσβαση των πολιτών της Κρήτης, σε ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες/ευκαιρίες καθώς
και στην αναδειξη του νησιού και της χώρας σαν κέντρο ευρωπαϊκής εξωστρέφειας.
Ο φορέας ευχαριστεί τα μέλη του, για την αφοσίωσή τους στην εφαρμογή του στρατηγικού
πλάνου, καθώς και την προσφορά τους είτε στην συγγραφή είτε στην επικοινωνία με εταιρους,
για την υποβολή ευρωπαϊκων προτάσεων για χρηματοδότηση. Να σημειωθεί ότι μεταξύ των
μελών του είναι νέοι και νέες απο το εξωτερικό, που τον καιρό αυτο απασχολούνται στον φορέα,
στο πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης, στην Κρήτη, και βοηθούν στην υλοποίηση του
στρατηγικού πλάνου.
Αυτή τη στιγμή φορέας ενδιαφέρεται να απασχολήσει, Administrator Assistant, τελειόφοιτο ή
πρόσφατα απόφοιτο με άριστη γνώση αγγλικών και χειρισμό Υπολογιστή για την περαιτέρω
ανάπτυξή του.
Τέλος, ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός κάνει ανοιχτή πρόσκληση σε όλους τους φορείς για
συνεργασία για την από κοινού αντιμετώπιση των προκλήσεων για ένα καλύτερο μέλλον της
Κρήτης.
Για περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις του φορέα και στην συμμετοχη του σε αυτές,
βρείτε στα κοινωνικά δίκτυα του

Αντρέας Σολανάκης

https://seliniotikespinelies.gr/

Δείτε επίσης

Pin It on Pinterest