Τηλεφωνική έρευνα για τις βιώσιμες μεταφορές και τις μετακινήσεις στο Δήμο Πλατανιά.

 Τηλεφωνική έρευνα για τις βιώσιμες μεταφορές και τις μετακινήσεις στο Δήμο Πλατανιά.

Ο Δήμος Πλατανιά και το Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών
Συστημάτων της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείου Κρήτης θα
πραγματοποιήσουν αυτή την περίοδο Τηλεφωνική Έρευνα για τις βιώσιμες μεταφορές
και την κυκλοφορία στο Δήμο Πλατανιά, που απευθύνεται στους πολίτες, στο πλαίσιο
του Ευρωπαϊκού προγράμματος HORIZON 2020 CIVITAS SUMP-PLUS.


Η έρευνα θα καταγράψει τις συνήθειες και επιλογές μετακίνησης των πολιτών, τα ζητήματα
που επηρεάζουν τις καθημερινές τους μετακινήσεις, τα προβλήματα και τις προτεραιότητες

για παρεμβάσεις. Με τη συμμετοχή τους οι πολίτες, θα συμβάλουν στη διαμόρφωση του
οράματος για την κινητικότητα στο Δήμο Πλατανιά, στην εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης
Κινητικότητας και στην ανάπτυξη ρεαλιστικών λύσεων για πιο καθαρές, ασφαλείς και
προσβάσιμες μεταφορές.
Η έρευνα διεξάγεται τηλεφωνικά με στρωματοποιημένη, τυχαία δειγματοληψία, σύμφωνα
με τον κώδικα δεοντολογίας των ESOMAR (European Society for Opinion and Marketing
Research) και ΣΕΔΕΑ (Σύλλογος Εταιριών Δημοσκοπήσεων και Έρευνας Αγοράς).
Ο Δήμος Πλατανιά και το Πολυτεχνείο Κρήτης ζητούν την συμβολή των πολιτών, με τη
συνεργασία τους με τους εξουσιοδοτημένους ερευνητές, για τη συμπλήρωση των
κατάλληλα δομημένων ερωτηματολογίων.
Με τη βεβαιότητα ότι οι συμπολίτες μας θα ανταποκριθούν θετικά και θα υποστηρίξουν την
προσπάθεια, τους ευχαριστούμε πολύ.

Αντρέας Σολανάκης

https://seliniotikespinelies.gr/

Δείτε επίσης

Pin It on Pinterest