Μετά από απουσία δύο ετών αναβιώνει το παραδοσιακό Παζάρι των Βουκολιών

 Μετά από απουσία δύο ετών αναβιώνει το παραδοσιακό Παζάρι των Βουκολιών

Αναβιώνει το παραδοσιακό Παζάρι των Βουκολιών, που διεξάγεται την Μεγάλη
Παρασκευή (22-04-2022), στο Δήμο Πλατανιά .
Μετά από απουσία δύο ετών αναβιώνει το παραδοσιακό Παζάρι των Βουκολιών, που
αποτελεί μια παράδοση η οποία συνεχίζεται για περισσότερο από 160 χρόνια.
Πασχαλινές αγορές από τους δεκάδες υπαίθριους εμπόρους, σαρακοστιανοί μεζέδες στα
γραφικά καφενεδάκια της πλατείας, σε συνδυασμό με το αντάμωμα φίλων και γνωστών,
συνθέτουν χρόνια τώρα το πολύχρωμο μωσαϊκό του παζαριού.
Ο Δήμος Πλατανιά καλεί τους ενδιαφερόμενους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο
Παζάρι, να υποβάλλουν αιτήσεις έως την Τετάρτη 20-04-2022 στο Κατάστημα της Δημοτικής
Ενότητας Βουκολιών, ώστε να τους χορηγηθούν οι σχετικές άδειες συμμετοχής.
Οι προς χρήση χώροι της εμποροπανήγυρης φαίνονται στο διάγραμμα που συνέταξε η Δ/νση
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και θα είναι αναρτημένο στο παραπάνω αναφερόμενο
Δημοτικό Κατάστημα.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν κάτοχοι:
1. βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές.
2. άδειας παραγωγού πωλητή και επαγγελματία πωλητή που δραστηριοποιούνται στις
λαϊκές αγορές.
3. άδειας δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή πλανόδιο εμπόριο
4. άδεια χειροτέχνη -καλλιτέχνη
Κάθε πωλητής δεν μπορεί να κατέχει περισσότερες από μία (1) θέσεις.
Η αίτηση (άρθρο 8 Ν. 1599/1986 και άρθρο 3 Ν. 2690/1999) θα συνοδεύεται απαραίτητα από
τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Φωτ/φο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή το διαβατήριο κατά περίπτωση.
2. Αδεια διαμονής σε ισχύ, κατά περίπτωση.
3. Πιστοποιητικό υγείας (εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων)
4. Βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας.
5. Άδεια άσκησης υπαίθριου εμπορίου.
6. Πιστοποιητικό κατοχής ζώων που προορίζονται για μεταβίβαση οι κτηνοτρόφοι.
7. Δημοτική ενημερότητα (περί μη οφειλής στο Δήμο).
8. Παράβολο υπέρ του Δήμου για την αίτηση συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη
Την αίτηση μαζί με τα δικαιολογητικά μπορεί να υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος είτε
αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο άτομο. Στη συνέχεια θα εκδίδονται οι άδειες
συμμετοχής που ισχύουν για συγκεκριμένο χώρο και θέση.
Tηλέφωνα επικοινωνίας:
Στο Δημοτικό Κατ/μα Βουκολιών: τηλ: 28243-40010 , 28243-40012
Οι καταστηματάρχες και οι έμποροι, καθώς και οι επισκέπτες του Παζαριού καλούνται να
τηρήσουν, κατά τη διάρκεια του παζαριού, τα ισχύοντα μέτρα αποφυγής διάδοσης του
Κορωνοϊου.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Αντρέας Σολανάκης

https://seliniotikespinelies.gr/

Δείτε επίσης

Pin It on Pinterest