Ανάρτηση του οριστικού πίνακα δικαιούχων, οικιακών καταναλωτών Ειδικού Τέλους ΑΠΕ, ετών 2010-2014, των Κοινοτήτων Πρασέ και Σέμπρωνα του Δήμου Πλατανιά

 Ανάρτηση του οριστικού πίνακα δικαιούχων, οικιακών καταναλωτών Ειδικού Τέλους ΑΠΕ, ετών 2010-2014, των Κοινοτήτων Πρασέ και Σέμπρωνα του Δήμου Πλατανιά

Ο Δήμος Πλατανιά, το προηγούμενο διάστημα, είχε προχωρήσει σε διαδοχικές
ενστάσεις, που είχε υποβάλει από τριετίας στο Υπουργείο ΠΕΚΑ, προκειμένου να
αναγνωρισθούν οι δικαιούχοι δημότες των περιοχών που είναι εγκαταστημένες
ΑΠΕ.
Ενημερώνουμε ότι μετά την εκδίκαση των ενστάσεων, το προηγούμενο διάστημα,
αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες των δικαιούχων στην επίσημη ιστοσελίδα της
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://apps.deddie.gr/OnePerCentReturnsRES/pages/index.html
Δικαιούχοι είναι όσοι είχαν ενεργή σύνδεση εντός των διοικητικών ορίων των
Κοινοτήτων Πρασέ και Σέμπρωνα στις 09.08.2016, δηλαδή κατά την ημερομηνία
δημοσίευσης της υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ / ΑΠΕΗΛ / οικ.181851 / 09.08.2016 Απόφασης του
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με τα στοιχεία που διατηρούνται
στα συστήματα της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε..
Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ως αρμόδιος φορέας αποστέλλει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας τον τελικό πίνακα με αναλυτικά στοιχεία (αριθμό παροχής, ποσό,
προμηθευτή, Κοινότητα και Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού) και στους Προμηθευτές Ηλεκτρικής
Ενέργειας, τα ποσά που τους αντιστοιχούν ανά δικαιούχο της πίστωσης.

Αντρέας Σολανάκης

https://seliniotikespinelies.gr/

Δείτε επίσης

Pin It on Pinterest